MACKY, CHIKA OG BEGGES MOR MALOU, SOM SNART ER NI ÅR GAMMEL.